Unlimited Zone

Full Version: gantimpala ng hari
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
may isang hari na gustong malaman kung sino ang pinaka-matapang sa kanyang kaharian. kaya pinuno nya ng pating, piranha, at ahas ang kanyang giant swimming pool...

HARI: kung sino man sa inyo ang lalangoy mula sa isang dulo hanggang sa kabilang bahagi ng swimming pool na ito na hindi namamatay ay gagantimpalaan ko ng kahit anong gusto niya... pera, pekpek, at kapangyarihan.

matagal na katahimikan. walang nag-volunteer.

hanggang sa may narinig na lang silang splash ng tubig.

si pedro ang lumalangoy sa pool. ang bilis niya. na-ilagan niya lahat ng pating, piranha, at ahas. umahon siya sa kabilang bahagi ng pool na humihingal...

HARI: pedro, dahil sa iyong katapangan may gantimpala ka. pera, pekpek, o kapangyarihan... ano ang gusto mo?

PEDRO: mahal na hari (hingal)... ang gusto ko lang (hingal)... ay malaman... kung sino ang putanginang nagtulak sakin
Reference URL's