Unlimited Zone

Full Version: be honest
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
BOY: ano ang pinaka-ayaw mong pakiramdam sa umaga?

GIRL: hmmm... ako yung magising na hindi kita kasama at hindi kita kayakap... eh ikaw?

BOY: ahh... ganun din

GIRL: nyek... sige na... be honest

BOY: ako yung pagka-gising ko tapos iihi ako pero naka-tigas ang titi ko... ang hirap i-shoot sa inidoro eh

GIRL: tangina mo... ewan ko sayo

BOY: sabi mo be honest tapos magagalit ka
Reference URL's