Unlimited Zone

Full Version: mabilis labasan
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
LALAKE: dok, masyado akong mabilis labasan. ano ang gagawin ko?

DOKTOR: ganito.. kapag naramdaman mo nang lalabasan ka, sumigaw ka.

LALAKE: salamat dok.

(sumunod na araw, bumalik si lalake kay doc..)

LALAKE: tangina dok.. palpak ka.

DOKTOR: bakit? anong nangyari?

LALAKE: nag-69 kasi kami, nung nararamdaman kong lalabasan na ako, sumigaw ako.

DOKTOR: nilabasan ka pa rin?

LALAKE: hindi..

DOKTOR: yun naman pala eh, bakit ako palpak?

LALAKE: tangina, nagulat yung misis ko.. natae siya sa mukha ko.LESSON: minsan ang payo ng doktor ay may side-effects.
rofl yuck
jusko! elmaw
hahahahahaha.... rofl lmfao
nabasa ko din sa FB yan... Big Grin
Reference URL's