Unlimited Zone

Full Version: Eloading Business! Plus Free Cellphone!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Available Nation wide!
[Image: attachment.php?attachmentid=509249&a...1331100022]

[Image: attachment.php?attachmentid=509250&a...1331100022]

WHAT IS E-LOADING DEALERSHIP?
Iyan Ang Bagong Kasagutan Sa Traditional Dealership.

Ano Ba Ang Meron Sa Traditional Dealership?
Limited Area Of Dealership Coverage. Kung Sa Pasay Ka, Pasay Retailers Lang Ang Pwede Mong i-Service.
Malaki Ang Initial Investment. Willing Ka Ba Maglabas Ng Php100k?
Kita Mo Mula Sa Porsyento Sa Sub-dealers And Retailers. Di gaano na-Maximize Pagod Mo.

You Compare and Now Decide

[Image: loadcomparisson.jpg]

Bakit Si The FILIPINO DREAM Hindi Si Pareng V At X?

- Ang Business Namin Ay Designed As A Much Stronger And Aggressive Marketing Arm ng LoadCentral*.
- Mas Mababa Ang Initial Investment As Compared To Tradional Dealership.
- Innovative 1 Sim-Loads All. Making E-loading System Much Simpler. Yung Iba 3 Pa.
- Mas Marami Ang Produkto Ng TFD. 50% More Kaysa Kay Kumpare.
- Kokonti Ang Allowed Retailers Nila. With TFD, Our Dealers Can Set Their Limits. Boundless!
- Hindi required Ang Maintaining Load Wallet Balance. Total Freedom!
- More E-Load Discounts.
- Higher Commission Earnings From Retailers Kaysa Kay Kumpare
- No Minimum Bank Deposit For Load Wallets.
- Much Faster Bank Deposit Clearing (15min to 2 hours only). We value Time Ng Dealers Namin
- No Minimum Load Wallet Transfer.
- Customer Service - 7 Days Of The Week With Online Support. Saan Ka Pa?
- Lowest Minimum Cashout And Fees. Di Mo ramdam.
- And More Specially, We Are Going Global!

Pwede ka mamili kung gsto mo maging Dealer or RETAILER:
EARN 1-3% - kita ng mga Dealer
EARN 11-14% - kita ng mga Retailer

IN SHORT parang walking Loading Station ka
Kung ayaw mo gawing business, edi gamitin mo personal use! Libre naman eh, at least nakaka tipid ka ng 11-14%

No need to buy a Retailer or Distributor SIM CARD, yang Sim card na gamit mo ngayon yan ang gagawin nilang Retailer/Dealer, yang nag iisang Cellphone nayan din ang gagamitin mo para iLOADAN ang Lahat ng Networks, kasama na ang mga Online Games at Prepaid Internet Cards

[Image: LoadCentral.png]

Kung Pamilyar ka sa Load Central Malalaman mo na ito ang Pioneer, pag dating sa e-Loading Business


For More Details Contact 09085429050
Reference URL's