Unlimited Zone

Full Version: [help] can't read applications on memory card
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
kanina, may mga iniiba akong attributes sa files ko.
tapos, accidentally, na uncheck ko ung hidden, system, read only. ung system folder ng memory card ko.

triny ko na po na gawing system ung system folder saka hidden,
pero wala pa rin ung apps ko.

huhu. :'(
you mean nadelete ganun tol baka na move lang tol Big Grin
anonymous Wrote:kanina, may mga iniiba akong attributes sa files ko.
tapos, accidentally, na uncheck ko ung hidden, system, read only. ung system folder ng memory card ko.

triny ko na po na gawing system ung system folder saka hidden,
pero wala pa rin ung apps ko.

huhu. :'(

iuncheck mo yung system folder as read only/system, check mo lang yung hidden, take note yung mismong system folder lang ang ihide, tsaka check mo kung naka read only mga files sa system ng e mo kaya ayaw gumana ng mga apps, na nag ooverite ng mga file habang ginagamet..dapat hindi naka read only..
Reference URL's