Unlimited Zone

Full Version: pa help po
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
mga bro. ano poh ba gagawen pag nag rereplace ang mga om kahit wala naman pong mga na install ,,,,maare po bang virus ang sanhe nito?hi1
thug.prince05 Wrote:mga bro. ano poh ba gagawen pag nag rereplace ang mga om kahit wala naman pong mga na install ,,,,maare po bang virus ang sanhe nito?hi1

talagang nagrereplace bro kasi parehas ng Midlet Name kahit iba pa yung pagkakamod, paraan lang ay palitan ang midlet name..
***** Wrote:talagang nagrereplace bro kasi parehas ng Midlet Name kahit iba pa yung pagkakamod, paraan lang ay palitan ang midlet name..
thanks po bro. Nhorvz
ganun lang po pala yun kala ko napazukan na ni V ang cp ko ehh.....thankz poh and god bless....
Reference URL's