Unlimited Zone

Full Version: install s60v3 apps on s60v2
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
meron po bang paraan para makainstall ng s60v3 applications sa s60v2 or v1?
Update mo firmware ng phone mo bka magcompatible
anonymous Wrote:meron po bang paraan para makainstall ng s60v3 applications sa s60v2 or v1?

makakapaginstall ka lang ng app na pang v3 sa v2 kung ported yung app, kasi magkaiba ang system ng v3/v5 at v2/v1
iba ang mga directory ng v3 keysa sa v2.. Dahil sa magkaibang os sila, os 6,7,8,8.1 halos parehas lang ng system, yung 9.x ay iba na..
Reference URL's