Unlimited Zone

Full Version: help po sana,,, ano gagawin dito
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
mga sir naka download po ako ng om.65 na unmoded pano po ito e edit sa Globe butas ano papalitan na server? pa turo naman mga sir ano papalitan step by step
Mahirap po magmod ng symbian apps. AdvanceD mOdDiNG na po ang kailangan and madaming toOLs. Ako man po ay nagdodownload na lang mOdIfiEd browser na. Pero try ko pa din magagawa ko kung gusto mO matuTo magmOd. Smile
sige boss. pwede pagawa ng tut? antay lang ako sa gagawin mong thread kuya
Reference URL's