Unlimited Zone

Full Version: help po entering master code
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
bakit ganon po?? nokia 1600 model.. ginawa ko naman po yung step pra ma reset yung cp ko pero sa last part hindi po ma press yung # pero nagana naman.. bakit po kaya ganon??

#pw+code+1# <-yung part ng sa last na # hindi ko ma press yan.. help naman po.. thank you
Reference URL's